Ngarkimë të plota për kamione

 

Shërbimi jone përbëhet nga më shumë se 180 terminalë kamionesh në më shumë se 50 vendë, me mbi 3,500 ndërkombëtare nisja në javë, me dergesë dera-dera dhe me mundësi të plota për ndjekjen të dërgesat, po ashtu edhe mundësi për shërbimë doganësh te më shumë se 275 zyrë.