Transport tokësore

Transportin e mallit është I dashur të jetë një organizim e mirë, dhe njohuritë nga gjithë kushtet të nevojshëm për të realizuam një transport e mirë.
Firmën tonë, smart transport është e dedikuar drejt ndihmën për firmat të huaja dhe firmat brenshmë në maqedoni duke shërbyer shërbimët e më poshtmë:
TRANSPORT TOKËSORË:
TRANSPORT I PËRMBLEDHUR:

Ne jemi të specijalizuar për transport i përmbledhur prej vendët e europës deri Maqedonia të mallit e paketuar apo depaketuar .Bëjmë porositë të çdo llojë ngarkesë.
I ndihmojmë klientëve tona, vazhdimisht të i përmirësojnë shërbimet të tyrë të transportit, të përfitojnë avantazh konkurrues, duke dhënë mjetat për të e kryejnë punën në një mënyrë efektive dhe efikasë duke ofrojnë produktet e vetë të tregut.

NGARKESAT TË PLOTË PËR KAMIONË

Shërbimeve tona plotë për transportin tokësore është e përbërë prej më shumë se 150 terminale për kamionat mbi 50vende, me mbi 3,500 nisjat javore, më dorëzim dera-dera dhe me mundësi të e ndjekin dërgesat, në mbi 275 zyrë.