Porositje

Ju lutem shënoni emrin dhe mbiemrin tuaj *

e-mailin juaj *

telefonin juaj *

Dërgues

Pranues

Dërgesat
Nëse keni më shumë paketë për dergesë, shtypni numrin përfundimtar të paketëve.


Shtypni peshën e plotë të gjithë paketa me kilogramë.


vëllim të plotë matet në mënyrën e ardhshme : PAKET1 (gjerësia)50cm *(lartësia)70cm*( gjatësia )20cm =0.5m * 0.2m *0.7m = 0.07m3 PAKET2 (gjerësia)50 cm * (lartësia) 50cm*( gjatësia)80cm= 0.5m * 0.5m * 0.8 m= 0.2m3, vëllim total = 0.007m3 +0.2m3 = 0.27m3


Tek dërgesat me dimenzione specifike bien dërgesat te cilët një prej dimenzioneve (gjatësia, gjerësia apo gjatësia) kalo mbi 1.20m

Shënim