Sa palleta mund të përmban një kontenier

Kolku paleti sobiraat kontejnerite