Transport I përmbledhur me kamion

Jemi specialistë kur bëhet fjalë transportin e mallit të paketuar apo depaketuar që vjen nga vëndet e Bashkimet evropiane deri në Maqedonia të jetë me një kualitet e lartë.Dorëzojmë çfarëdo llojë ngarkesë me porositë. I ndihmojmë klientet tona vazhdimisht të përmirësojnë rrjetat e transportin e vetë, për të fituar konkurencën, duke japur mjetat për një porosi e shpejtë të mallit deri tregun e maqedonisë.

Çdo javë organizojmë transport të mallit paketuar edhe depaketuar në rellacion Maqedonia Bullgaria dhe Bullgaria Maqedonia me kthim. Me kamion që e organizojmë ne si firmë (4.5tona) me një rampë hidraullike.

Shërbimet tona janë këto
Linja përmbledhur brenda krejt territorin e republikës së bullgaria.

Dorëzime të dërgesat drejpërdrejtë dhe ekspresë pas konfirmimit se mallin është gati për ngarkim

Ofrojmë mundësinë për shërbimeve shtesë siq janë ruajtje e mallit dhe shërbime doganit.

Timin jonë është gjithmonë në dispozicion tuaj dhe mundemi t’ju ndihmojmë me një transport të shpejtë dhe me një kualitet e lartë, çmimet kuptueshme, dhe jemi hapur për konsulltime më tutje