Воздушен транспорт

Транспортот на стока бара добро организирање и познавање на сите услови потребни за извршување на истиот.
Смарт Транспорт е посветен кон помагање на домашните и странските фирми нудејќи ги следниве услуги:

ВОЗДУШЕН ТРАНСПОРТ:

AIR FORWARD е тип на производ кој доминатно користи воздушен транспорт и нуди различни брзини на достава во однос на потребите на клиентот.
Во соработка со внимателно избрани транспортери, ги покриваме сите големи светски авионтски дестинации, така да со сигурност можете да сметата на нашата ефективност.
Исто така, нашата AIR FORWARD понуда е доволно флексибилна за да ги задоволи сите ваши специфични побарувања. Покрај нашата стандардна понуда од врата до врата, ги нудиме и оциите од аеродром до аеродром, од врата до аеродром и од аеродром до врата.