Видови контејнери со нивните димензии

димензии на контејнери

 

Container_Specifications